Občianske združenie
Hospic Matky Božej
Kukučínova 21
921 01 Piešťany

telefón: 0944 828788
email:
kancelaria@hospic-pn.sk

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie kancelária zatvorená.

Informácie telefonicky.

Zapožičanie, vrátenie zdravotných pomôcok
si dohodnite prosíme vopred telefonicky.

Požičovňa: prízemie vľavo
na Kukučínovej 21
v Piešťanoch

Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Občianske združenie Hospic Matky Božej je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná 16.5.2000. Podnetom pre vznik nášho združenia bol nový pohľad na kvalitu starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich, ktorý poskytuje hospicové hnutie.

Dovoľte nám byť tu a pomáhať
- poradenstvom,
- bezplatným zapožičiavaním zdravotných pomôcok, ktoré veľmi uľahčia starostlivosť
o ťažko mobilného alebo úplne nemobilného pacienta.

Údaje k poskytnutiu 2% z dane
Názov: Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Sídlo: Kukučínova 21, 921 01 Piešťany,
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36 092 321

Vaše dary nám môžete tiež posielať na účet:
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK08 0900 0000 0051 7969 4614

Vaše 2% z dane a Vaše dary pomôžu k nákupu ďalších potrebných zdravotných pomôcok.

Ďakujeme v mene pacientov, ktorým takto veľmi pomáhate.